support@w4writers.com +44 7743 307695
May 17, 2023
  1. Kursus keusahawanan bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai bidang keusahawan dan perniagaan. Pengetahuan dan pengalaman melalui penglibatan pelajar dengan usahawan dan penghasilan rancangan perniagaan dapat mencetus minat dan memberi gambaran yang lebih jelas tentang dunia keusahawanan.

    Melalui pengalaman ini, pelajar diharap dapat menerap budaya dan amalan murni keusahawanan dalam amalan harian pelajar. Kaedah pembelajaran adalah secara interaktif, amali, penyediaan rancangan perniagaan, dan pembentangan laporan.

Order this Assignment now

Total: GBP120

fables template