support@w4writers.com +44 7706281187
Sep 19, 2023

Tugasan 1 
Jawab soalan berikut.

Anda diminta untuk mengepilkan satu foto yang menonjolkan impak interaksi antara tamadun. Contohnya: Interaksi tamadun Melayu dengan tamadun India, Cina, Arab, Peribumi dan Barat. (Pilih salah satu daripada berikut) dalam pelbagai aspek seperti budaya, bahasa, seni, kesusasteraan, pengaruh dalam sistem pemerintahan, perubatan dsb.

Foto ini haruslah tulen yang dirakam oleh anda sendiri. Jika didapati anda mengambil dari sumber internet, tiada markah yang akan diberikan. Anda diminta menulis refleksi tidak melebihi 1000 patah perkataan berkenaan dengan foto yang dipilih itu.

LAMPIRAN A:
Hanya satu foto yang berkaitan dengan “Interaksi” yang
dibenarkan.

Pengenalan mengapa anda pilih foto berikut, tarikh dirakam, tempat, siapa di dalam foto tersebut jika ada. Nyatakan interaksi yang dipilih.
Tajuk yang bersesuaian dengan foto pilihan anda.
Foto yang dipilih perlulah:
a) Kualiti foto : Daya tarikan,fokus,warna, jelas dan pencahayaan.
b) Kreativiti dan keaslian
c) Kesesuaian dengan tema

Order this Assignment now

Total: $120

fables template